HouseFinders-Peloponnese-referens-clients

15 november, 2022

Vänliga, hårt arbetande, engagerade, professionell service

Vårt hus var svårt att sälja på grund av dess storlek och läge. Brexit underlättade inte försäljningen heller. När Elwira och Elias presenterades för oss började vår tur att förändras. De blev vänner såväl som affärsbekanta. Vi kände alltid att de hade våra intressen i centrum och hanterade det på ett mycket professionellt sätt.

Till slut, på grund av deras uthållighet, hittade de rätt köpare till vårt hus. Det partnerskap som vi alla hade skapat tillsammans bar frukt och, trots att det var ledsamt att lämna, måste vi tacka för det hårda arbete som Elwira och Elias utförde åt oss. Vi tvekar inte att rekommendera Housefinders Peloponnesos.

Referenser

Instagram